تماس با ما


دفتر مرکزی  : 2-33177664 - 087

مدیریت : 09183765330 -  (داخلی 14)

مهندسی فروش: 09183562874 -  (داخلی 12)

کارشناس فنی و خدمات پس از فروش: 09186171518

آدرس دفتر مرکزی: کردستان-سنندج-خیابان طالقانی-دپارتمان تخصصی دام و طیور 

 
  • دفتر مرکزی
  • مدیریت
  • مهندسی فروش
  • آدرس دفتر مرکزی

087-33177664-2

09183765330 - (داخلی 14)

09183562874 - (داخلی 12)

کردستان-سنندج-خیابان طالقانی-دپارتمان تخصصی دام و طیور