افتخارات کسب شده توسط شرکت کاوش هوشمند کارا


ثبت برند KARA  (کارا) و برند FarmNess  (فارمنس) .... گامی به سوی جهانی شدن 
 
ثبت اختراع سنسور زاویه سنج مرغداری و اخذ گواهی نامه اختراع سطح 3 بنیاد ملی نخبگان توسط تیم R&D
 
کارآفرین برتر استان کردستان در سال 1395
 
کارآفرین برتر استان کردستان در سال 1394 و فناور برتر در سال 1393
 
گواهی عضویت انجمن صنفی شرکت های اتوماسیون صنعتی
 
پروانه بهره برداری شرکت کاوش هوشمند کارا
 
  • دفتر مرکزی
  • مدیریت
  • مهندسی فروش
  • آدرس دفتر مرکزی

087-33177664-2

09183765330 - (داخلی 14)

09183562874 - (داخلی 12)

کردستان-سنندج-خیابان طالقانی-دپارتمان تخصصی دام و طیور