نمایش محصول

اتوماسیون مرغداری FarmNess

FarmNess سیستم اتوماسیون مرغداری می تواند کلیه پارمترهای مرتبط با پرورش طیور را بصورت هوشمند، کنترل و مدیریت کند.

این سیستم با بهره گیری  از آخرین تکنولوژیهای روز دنیا، پارامترهایی ازجمله تهویه Ventilation، سیستم گرمایش و سرمایش، روشنایی، توزین گله و دان مصرفی و ... را مدیریت می کند.

 FarmNessبر اساس سطح کاربری، امکانات کنترلی و مدیریتی در سه ورژنS ,C  وU  طراحی و تولید شده است.

 

 

 
  • دفتر مرکزی
  • مدیریت
  • مهندسی فروش
  • آدرس دفتر مرکزی

087-33177664-2

09183765330 - (داخلی 14)

09183562874 - (داخلی 12)

کردستان-سنندج-خیابان طالقانی-دپارتمان تخصصی دام و طیور