اخبار و رویدادها

کسب سطح 3 بنیاد نخبگان توسط شرکت کاوش هوشمند کارا در جشنواره ملی اختراعات 1395

 
  • دفتر مرکزی
  • مدیریت
  • مهندسی فروش
  • آدرس دفتر مرکزی

087-33177664-2

09183765330 - (داخلی 14)

09183562874 - (داخلی 12)

کردستان-سنندج-خیابان طالقانی-دپارتمان تخصصی دام و طیور