اخبار و رویدادها

نمایشگاه تخصصی دام و طیور، فرآورده های لبنی ، شیلات و ابزیان و صنایع وابسته. 26 الی 30 مهرماه 95
نمایشگاه تخصصی دام ، فرآورده های لبنی ، شیلات و آبزیان و صنایع وابسته قائم شهر95  سیزدهمین دوره، 26 الی 30 مهر 95 برگزار می شود.

 
  • دفتر مرکزی
  • مدیریت
  • مهندسی فروش
  • آدرس دفتر مرکزی

087-33177664-2

09183765330 - (داخلی 14)

09183562874 - (داخلی 12)

کردستان-سنندج-خیابان طالقانی-دپارتمان تخصصی دام و طیور