دانلودها

نرم افزار مانیتورینگ مرغداری AppNess نسخه اندروید
کاتالوگ محصولات اتوماسیون مرغداری (نسخه قدیمی)
دانلود کاتالوگ اتوماسیون مرغداری FarmNess فارمنس
دانلود کاتالوگ سنسور دمای دیجیتال
دانلود کاتالوگ سنسور رطوبت دیجیتال
دانلود کاتالوگ سنسور موقعیت سنج اینلت مرغداری
دانلود کاتالوگ سنسور گاز دیجیتال
دانلود کاتالوگ مانیتورینگ و کنترل از راه دور AppNess
دانلود کاتالوگ سنسور لوکس متر دیجیتال LuxNess
دانلود کاتالوگ تابلو برق صنعتی
  • دفتر مرکزی
  • مدیریت
  • مهندسی فروش
  • آدرس دفتر مرکزی

087-33177664-2

09183765330 - (داخلی 14)

09183562874 - (داخلی 12)

کردستان-سنندج-خیابان طالقانی-دپارتمان تخصصی دام و طیور